Αποθήκες πάγου

2,120.19  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
1,147.37  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
1,186.43  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
1,374.48  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
1,600.47  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
1,827.96  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
4,557.50  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
5,764.64  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
9,272.97  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
5,691.97  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)