Επεξεργασία τροφίμων

1,356.96  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
1,364.98  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
1,425.37  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
325.94  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
337.14  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
346.75  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
1,930.86  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
2,017.26  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
1,370.20  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)