Επεξεργασία ζύμης

Μηχανήματα Παραγωγής και Επεξεργασίας Ζύμης

17,409.60  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
20,478.85  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
9,489.84  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
3,240.12  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
3,675.36  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
4,158.96  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
812.45  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)