Ανοικτικά ζύμης

1,091.91  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
950.82  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
895.04  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
1,045.97  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
1,045.97  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
1,003.32  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
648.97  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
730.99  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
Έκπτωση 37%
1,227.60  773.65  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)