Επαγγελματικά πλυντήρια ποτηριών, πιάτων & σκευών

13,863.24  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
9,105.34  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
8,408.18  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
4,878.64  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
2,960.30  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)