Επαγγελματικά πλυντήρια ποτηριών, πιάτων & σκευών

1,137.84  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
1,015.63  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
1,169.36  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
1,263.90  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
1,346.15  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
1,157.28  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
1,276.97  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
1,827.31  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
2,960.30  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
4,878.64  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
13,863.24  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
8,408.18  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
9,105.34  (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)